HR & Communications

HR & Communications

HR & Communications ansvarar för att ge styrning och stöd till MatHems chefer och medarbetare inom områdena HR och personalfrågor, lön, intern- och externkommunikation samt office management.

Human Resources
HR ansvarar bland annat för att ge verksamheten verktyg, stöd och processer inom våra olika områden och på så vis bidra till att MatHem når uppsatta mål, strategier och prioriteringar. Vi säkerställer även att vi är en attraktiv arbetsgivare med värderingar som ger stöd och adderar värde till såväl medarbetare som kunder.

Communications
Kommunikationsteamet ansvarar för både intern och extern kommunikation. Den interna kommunikationen syftar till att skapa intern kunskap och gemenskap för alla MatHems medarbetare. Den externa kommunikationen stärker MatHems anseende som bolag, arbetsgivare, samt stöttar affären. 

Möt våra medarbetare

Möt Nina som jobbar med HR-frågor

Vi möter Nina som jobbar inom HR med att stötta organisationen inom olika HR-frågor. Ingen dag är den andra lik!
Läs mer

Lediga tjänster

Nedan hittar du alla våra lediga tjänster just nu. Om du hittar något som passar, skicka in en ansökan idag!

Just nu har vi inga lediga tjänster, men håll utkik!